Instellingen en overzicht van cookies

Kan ik cookies uitschakelen?

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en zo de best mogelijke service een aanbiedingen die voor u relevant zijn te bieden. Cookies vormen een essentieel onderdeel van onze website en de manier waarop deze werkt. Voor een optimale werking raden we aan dat u cookies inschakelt.

U kunt uw cookievoorkeuren beheren in ons cookievoorkeurcentrum.

U kunt de cookie-instellingen ook via uw browser regelen - maar als u bepaalde strikt noodzakelijke cookies uitschakelt, kunnen wij uw ervaring of de toegang tot onze website of delen daarvan niet garanderen. Daarom raden wij u aan het cookievoorkeurcentrum te gebruiken als u wilt voorkomen dat bepaalde cookies op uw apparaat worden weggeschreven.

De cookie-instellingen via uw browser bijwerken:

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden verwijderd of niet automatisch worden geaccepteerd. Als u nog steeds liever niet wilt dat wij cookies op uw apparaat opslaan, gebruikt u de voor uw browser van toepassing zijnde instructies om uw instellingen aan te passen.

Opmerking: Als u een ander apparaat, een andere account op uw apparaat of een andere browser gebruikt, moet u uw voorkeuren hiervoor afzonderlijk instellen. De huidige door u gekozen instellingen zijn alleen van toepassing op het apparaat en de browser die u op dit moment gebruikt.

Via de instellingen van uw webbrowser kunt u ook alle bestaande cookies uit uw browsercache verwijderen. Als u de cache wist, betekent dit echter dat u alle eerder geselecteerde cookie-instellingen opnieuw moet toepassen als u in de toekomst onze website weer bezoekt.

U kunt de onderstaande links voor de meest populaire browsers gebruiken om erachter te komen hoe u uw browser kunt gebruiken om cookies te beheren:

Cookies van Farnell

Hier vindt u een uitgebreide lijst van alle cookies die kunnen worden gebruikt bij een bezoek aan deze website: