Waarom onze stand bezoeken?

WIN GEWELDIGE PRIJZEN

voor ons 30 jarig jubileum!

PRAAT MET DE VERKOPER

Spreek met een verkoper voor onze diensten en exclusieve aanbiedingen!

LEER ONZE PRODUCTEN KENNEN

en zie onze productdemo's!

Logo

We vieren 30 jaar in Nederland met 30+ GEWELDIGE prijzen

Tot de prijzen behoren de BeagleBone Blue, de Multicomp Pro USB-soldeerbout en de Sennheiser HD 450BT draadloze koptelefoon!

*lees de voorwaarden
RASPBERRY PI

Raspberry Pi Pico Board, RP2040, 32 bit, ARM Cortex-M0+

BEAGLEBONE

Bbone-Blue BeagleBone Blue, Linux Enabled, Community-ondersteund

BAHCO

Dopsleutelset, 1/4" aandrijving, verchroomd, ratelhandvat, 25-delig

ARDUINO

ABX00023 Ontwikkelingsraad, Arduino MKR WiFi 1010, ESP32 Module, Stapelbare schildkoppen

SENNHEISER

Sennheiser HD 450BT draadloze hoofdtelefoon, met actieve ruisonderdrukking, zwart

MULTICOMP PRO

USB-soldeerbout, 10 W, 5 VDC

Waar kunt u ons vinden?

Farnell
Hal 9, Stand 9C018, Jaarbeurs Utrecht

Download evenementenkaart

Algemene Voorwaarden Farnell prijstrekkingen, bij World of Technology & Science 2022

 • Deze prijstrekkingen worden georganiseerd door Farnell, hierna te noemen "Farnell" of "wij / ons" onder de volgende Voorwaarden:
 • Door deel te nemen aan deze prijstrekkingen worden alle deelnemers ("Deelnemers") geacht deze Voorwaarden te hebben gelezen, geaccepteerd en aanvaard als bindend (“Voorwaarden”). Deelnemers wordt aangeraden een exemplaar van de Voorwaarden te downloaden, af te drukken en te bewaren. De Voorwaarden worden getoond op onze stand op World of Technology & Science 2022 en zijn daarnaast te vinden op onzewebsite, https://nl.farnell.com/wots en https://be.farnell.com/wots Farnell behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te herzien voordat de prijstrekkingen tijdens World of Technology & Science 2022 plaatsvinden. Revised Terms will be posted on https://nl.farnell.com/wots and https://be.farnell.com/wots en het is een voorwaarde voor deelname aan de prijstrekkingen dat Deelnemers van tijd tot tijd, instemmen met dergelijke wijzigingen.
 • Om aan deze prijstrekkingen mee te doen, is geen aankoop vereist.
 • Om mee te kunnen doen aan de prijstrekkingen, moeten deelnemers:
  1. 18 jaar of ouder zijn op de datum van inzending
  2. geen werknemer, functionaris of directeur zijn of lid van de directe familie (inclusief partners, broers en zussen, echtgenoot, partner, kinderen, stiefouder of stiefkind) van een werknemer, functionaris of directeur van een bedrijf dat lid is van de Premier Farnell- of Avnet-groep of iemand die betrokken is bij de organisatie van deze prijstrekking. Exportdistributeurs en hun werknemers en vertegenwoordigers komen niet in aanmerking voor de prijstrekking.
  3. geen inwoner zijn van een van de volgende landen:
   • Denemarken
   • Israël
   • Rusland
   • Zweden
   • Australië
   • Nieuw-Zeeland
  4. ermee ingestemd hebben deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en daaraan gebonden te zijn en alle andere vereisten van deze Voorwaarden na te leven
  5. Accoord gaan dat wij u per e-mail of telefoon kunnen contacteren om u te informeren dat u gewonnen hebt (indien van toepassing).
 • Medewerkers van overheidsbedrijven of (overheids) functionarissen zijn uitgesloten van deelname.
 • Om deel te nemen als Deelnemer aan deze Prijsvraag moet ue van 27 tot 29 september 2022 naar de stand van Farnell (Hal 9, Stand 9C018) World of Technology & Science 2022 gaan om u in te schrijven voor de Prijsvraag. U kunt zich inschrijven door:
  • Het tonen van uw bezoekerspas bij de Farnell prijsuitreikingsmedewerkers op de stand en deze laten scannen.
  • Of u kunt uw visitekaartje achterlaten bij de Farnell prijsuitreikingsmedewerkers op de stand. Houd er rekening mee dat we de gegevens verwerken als dat nodig is voor de prijstrekking, inclusief maar niet beperkt tot het contact met u opnemen als u bent aangewezen als winnaar van de prijstrekking. Wij zullen ook uw gegevens verwerkern voor marketingdoeleinden als u ons dat toestaat. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, zie nl.farnell.com/privacy-statement en be.farnell.com/privacy-statement .
  Wees u bewust van de toestemming die je aan FHI geeft voor het gebruik van uw gegevens door exposanten en de mediapartners van World of Technology & Science 2022. Als u ons toestaat uw bezoekersbadge te scannen en als u toestemming hebt gegeven voor marketing, verwerken wij uw gegevens voor marketingdoeleinden in overeenstemming met ons privacybeleid. Voor meer informatie, zie be.farnell.com/privacy-statement .nl.farnell.com/privacy-statement and
 • Uw deelname aan de prijstrekking staat los van uw toestemming aan Farnell om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of productinformatie.
 • Er is slechts één deelname per persoon toegestaan.
 • De prijstrekkingen worden dagelijks van 13.30 tot 14.00 uur gehouden, tijdens de eerste dagen van de beurs (27-28-29 september 2022). Elke in aanmerking komende Deelnemer kan op elke datum vóór 14.00 uur deelnemen.
 • Winnaars: Leden van het publiek kiezen willekeurig 30 winnaars in totaal; 11 per dag tijdens de eerste 3 dagen van de beurs. De winnaars worden gekozen tussen 13.30 - 14.00 uur. Om de winnaars in staat te stellen hun prijs te verzilveren, moeten de winnaars aanwezig zijn op de Farnell-stand (Hal 9, Stand 9C018) wanneer de trekking wordt verricht. Als de getrokken winnaars niet aanwezig zijn op het moment van de trekking, trekken we een andere winnaar.
 • De prijzen op elke dag van de prijstrekking zijn:
 • *Geschatte waarde gebruikt

  De bovenstaande tabel geeft de dagelijkse prijzen weer die deelnemers kunnen winnen als zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen en om 14.00 uur aanwezig zijn op de Farnell-stand wanneer de dagelijkse trekking wordt verricht. Na de dagelijkste trekking, worden de prijzen direct aan de winnaars meegegeven.

  Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet worden ontvangen. Het besluit van Farnell is definitief en er is geen correspondentie over mogelijk.

  De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld op de Farnell-stand.

 • Farnell behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van een winnaar te verifiëren voordat de prijzen worden uitgegeven en kunnen vragen om bewijs van identificatie en leeftijd. Als de Farnell fraude of wangedrag vermoedt, of als ontdekt wordt dat een Deelnemer niet heeft voldaan aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in de AV, dan kan de prijs worden ingehouden of ingetrokken of kan een andere Prijswinnaar worden geselecteerd.
 • Farnell neemt de privacy van Deelnemers serieus. De persoonlijke informatie die het als gevolg van deze Prijstrekking verkrijgt, zal niet aan derden worden verkocht, maar zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van deze Prijstrekking, voor eigen klantenonderzoek, bedrijfsontwikkeling en statistische doeleinden en, indien toestemming is verleend, om de zakelijke diensten en producten van Farnell te promoten. Voor meer informatie en het Farnell privacybeleid, zie nl.farnell.com/privacy-statement en be.farnell.com/privacy-statement .
 • De Prijzen zijn niet-onderhandelbaar en niet-restitueerbaar en er wordt geen alternatief in contanten aangeboden. Farnell behoudt zich het recht voor om de Prijstrekking in te trekken of aan te passen of de periode van deze deelname uit te breiden, indien en in de mate waarin dit nodig is vanwege omstandigheden buiten diens redelijke macht. Farnell behoudt zich het recht voor alle prijzen te vervangen door een geschikt equivalent. Farnell is niet aansprakelijk voor een dergelijke intrekking of wijziging van de prijstrekking.
 • Deelnemers stemmen ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle toepasselijke belastingen, heffingen of andere te betalen kosten met betrekking tot de Prijstrekking. Deelnemers mogen niet deelnemen aan de prijstrekking als zij door hun deelname Farnell en/of zichzelf in overtreding brengen van enige overeenkomst, arbeidsovereenkomst of andere regel (inclusief maar niet beperkt tot enige regel met kracht van wet waaraan Farnell of de deelnemer onderworpen kan zijn).
 • Farnell respecteert het beleid van werkgevers die de acceptatie van dergelijke prijzen door hun werknemers verbieden. De winnende Deelnemer moet ondertekende toestemming verkrijgen van zijn of haar werkgever om de Prijs te accepteren.
 • Farnell behoud zich het recht voor om inzendingen die in strijd zijn met bovengenoemde voorwaarden te diskwalificeren.
 • De prijzen worden geleverd zonder het voordeel van enige garantie (behalve de voordelen van enige garantiebescherming die door de fabrikant van de prijzen wordt geboden, maar onder voorbehoud van alle uitsluitingen en beperkingen zoals uiteengezet in de respectieve verkoopvoorwaarden van de fabrikant van de prijzen). Alle verdere garanties of verklaringen worden hierbij nadrukkelijk uitgezonderd voor zover dit is toegestaan door de wet. Zonder de algemeenheid van de voorgaande verklaring te beperken, sluit Farnell hierbij alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de prijstrekking of de aanvaarding, het gebruik, de kwaliteit, de geschiktheid of de prestaties van de gratis goederen, zelfs als deze voortvloeien uit de nalatigheid van Farnell.
 • De Organisator sluit aansprakelijkheid uit hoofde van de AV niet uit voor overlijden, persoonlijk letsel dat is ontstaan of schade aan eigendommen door nalatigheid, of voor schending van Deel II van de Consumer Protection Act 1987, of voor enige aangelegenheid in verband waarmee het illegaal zou zijn voor de Organisator om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.
 • Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het onderwerp ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en u gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen die zich voordoen te beslechten. uit of in verband met deze competitie.
 • Contactpersoon Farnell: Gert-Jan STEGEMAN gstegeman@farnell.com